rodokmeny rodin

Nabídka genealogického bádání

Rodokmen

Chcete nalézt praotce vašeho rodu a dozvědět se více o jeho potomcích? Půjdeme pro vás po stopě vašeho otce, děda, praděda… z otcovy strany tak daleko, kam až nám to dovolí dochované matriční záznamy – lze tedy dojít až do 17. století. Dostanete tak do rukou soupis všech předků nosících vaše příjmení, včetně manželek a sourozenců.

Vývod

Zajímají vás všichni vaši předkové, tedy nejen ti, kteří nosili stejné příjmení jako vy? Chcete například vědět, kdo byli, odkud pocházeli a kde žili rodiče vašich prabáb? Pak je pro vás určen právě vývod, který zahrnuje všechny předky výchozí osoby (tzv. probanta). Postupuje zpátky do minulosti jak v mužské tak i ženské linii a narůstá tedy geometrickou řadou - máme 2 rodiče, 4 prarodiče atd … v osmé generaci se tak například můžeme dostat ke 128 předkům. Ve farnostech, kde se dochovaly matriky, lze tento výzkum dovést až do 17. století. Zobrazován bývá vývod nejčastěji jako strom, kde je výchozí osoba usazena v kořenech a její předkové se větví do koruny, ale může mít i podobu například vějíře či kruhu.


Vývod šlechtické rodiny Ostein

Genealogická rešerše

Údaje o předcích nejsou zaznamenány jen v matrikách, ale také například v pozemkových / gruntovních knihách, urbářích, soupisech podruhů, policejních přihláškách, operátech ze sčítání lidu, školních fondech atd. Ze všech těchto zdrojů (pokud se pro danou obec dochovaly) můžeme zjistit informace o vašich předcích. Po ukončení pátrání v těchto materiálech od nás dostanete seznam zdrojů, přepis (či překlad nebo vysvětlení) záznamů a jejich obrazovou kopii.

Historie domu

Perokresba obce ŽichoviceRodinná historie by neměla být jen souhrnem jmen a dat předků. Lokalizace domů ve vesnicích, městečkách a městech, v nichž předkové žili a jejich zasazení do konkrétního historického rámce umocní vaši představu o jejich životě. Vycházíme zde z gruntovních a pozemkových knih, katastrů a různých demografických evidencí. Působivým dokladem mohou být historické katastrální mapy, které poskytují poměrně přesné obrazy historických sídel a příbytků téměř 200 let zpátky.

Přepis záznamu

Našli jste v matrice či jiném archivním dokumentu záznam psaný kurentem a nevíte, zda je to ten správný nebo je psán latinkou, ale rukopis faráře je pro vás nepřekonatelný? Využijte našich služeb – text vám přepíšeme (případně i přeložíme) do dnešní podoby a přiložíme i vysvětlivky k dnes již nepoužívaným výrazům.

Doprovod do archivu

Chcete se do pátrání po předcích pustit sami nebo jste již začali a nevíte jak dál? Nabízíme vám doprovod do zemského / oblastního archivu, kde vás seznámíme s jeho chodem, pomůžeme s čtením v matrikách a poradíme směr dalšího bádání.